Datumari sa tekstom koji pobliže objašnjava svrhu najčešće se koriste za naznačavanje datuma i godine pakiranja proizvoda, datuma slanja / primanja pošte, datuma plaćanja i slično.