Džepni pečati su mali i kompaktni pečati koje u svakoj prilici možete imati sa sobom. Savjetujemo i preporučujemo njihovu uporabu kao dopunskog pečata.