Profesionalni pečati napravljeni su od čelične legure i vrlo čvrste plastike, te mogu izdržati velik broj udaraca (pečetiranja).